Kårens åsikter

Dela

Vad är ett åsiktsprogram?

Kåren har åsikter för att tydliggöra studenternas röst och ha kontinuitet under åren då studentrepresentanter byts. Åsikterna handlar om det som kåren anser att andra aktörer, såsom högskolan, ska arbeta med att uppfylla. Det är inte mål för kårens egen verksamht. Åsikterna handlar om allt från examina och kursinnehåll till studieavgifter och campusmiljön.


Ett urval av åsikter kan ses i tryck - finns att få i kårhuset Johanneberg och Lindholmen.

Hur funkar det?

Åsikterna uppdateras av kårens högsta beslutande organ, Fullmäktige, vart tredje år. Kårens representanter driver åsikterna mot högskolan och andra parter.

Jag vill veta mer