Noelle Madsen
28 juli 9:11

Kårbloggen är försatt i viloläge sedan 2015.

Carl Von Rosen Johansson
18 maj 10:35

Nu är den årliga myndighetsdialogen mellan Chalmers och Utbildningsdepartementet genomförd, läs mer här!

Carl Von Rosen Johansson
26 februari 13:28

Läs mer om arbetet med att ta fram en värdegrund för Chalmers Studentkår och vad den skall användas till här!

Carl Von Rosen Johansson
22 december 17:13

Chalmers tekniska högskola organiserar sig för ett förbättrat internationellt klimat och kåren är med och påverkar.