Kårens egna företag

Dela

Våra bolag ska gynna studenterna ekonomiskt, servicemässigt och med nya erfarenheter. Här berättar vi om varför och hur det funkar.

Därför har kåren en företagsgrupp

Chalmers Studentkår har en välfungerande ideell verksamhet som utför stora delar av det som sker inom kåren. Utöver det har kåren också flertalet bolag som kompletterar det utbud som den ideella verksamheten ger och skapar andra möjligheter och fördelar för våra medlemmar, alltså studenterna på Chalmers.
 
Bolagen finns för att gynna studenterna ekonomiskt, servicemässigt och med nya erfarenheter. Företagsgruppen ger kåren möjligheter till att hjälpa alla studenter på Chalmers ytterligare och mer långsiktigt. Här kommer exempel som förklarar varför vi tycker att våra bolag skapar möjligheter:
 
 

Ekonomiska fördelar för studenter

Kommersiella bolag ska inte tjäna pengar på studenterna – därför går all vinst tillbaks till studenterna.
För oss är det viktigt att det inte finns privata aktörer som tar ut överpriser för att få vinster på studenternas bekostad. All verksamhet som bedrivs inom Chalmers Studentkår utgår därför från att studenterna inte ska få betala mer utan snarare få rabatterade priser som finansieras av annan verksamhet. Detta är svaret på varför till exempel vårt restaurangbolag har rabatterade priser för dig med kårkort, vilket finansieras av en konferensverksamhet för företag. Den vinst som företagsgruppen tjänar in går till att upprätthålla verksamheten och återinvestera för att du som student ska få ännu bättre medlemsförmåner!.
 

Service på campus 

Studenternas tid är värdefull – därför finns nära service som underlättar studenternas vardag.
Alla studenter ska ha till gång till en prisvärd service. Att vi vill vara prisvärda innebär att det kanske inte alltid är billigast att exempelvis äta lunch i våra bolag men att det är bra kvalitet och hänsyn är tagen till miljön. Vi arbetar också för att servicen ska anpassas till studenterna gällande exempelvis öppettider, istället för att enbart fokusera på de öppettider som hade varit ekonomisk lönsamma. Vad skulle vi kunna ge dig för service som skulle underlätta sitt vardagsliv? Hör gärna av dig om du saknar något.
 

Nya erfarenheter för studenter 

Varje student ska få med sig något extra från Chalmers – därför har studenterna möjlighet att utvecklas.
Att ha en bolagsgrupp där det finns både anställda personer samt arvoderade och ideella uppdrag ger de studenter engagerade i företagen möjligheter att utveckla sig själva och testa på nya uppgifter. I teknologdrivna bolagen finns bland annat möjlighet att testa på att vara VD ett år, sälja tjänster och uppdrag, vara konsult eller att rekrytera. Inom varje bolag finns en mängd olika uppdrag. Varje bolag inom företagsgruppen har också enligt lag styrelser – och för att kunna fokusera på studenternas önskemål så finns i varje styrelse studenter. Under tiden i styrelsen så är du ordinarie styrelseledamot och har ansvar för bolaget och dess utveckling vilket är en stor möjlighet för att erfara styrelsearbete! 
 
Det är kårens högst beslutande organ som bestämmer över företagsgruppen och ger bolagen direktiv om vad de ska göra. Detta är Kårstyrelsen översättning till varför företagsgruppen finns för att du som medlem, anställd eller intresserad ska kunna ta del av informationen utan att sätta dig in i krångliga styrdokument. 
 

Var med och påverka företagen

Du som kårmedlem har kan påverka och engagera dig i företagen genom att sitta i bolagens styrelse eller jobba extra i företagen. 

Läs om hur det är att sitta i styrelsen.

Här hittar du lediga uppdrag/jobb (Studenter sökes)

Chalmers Konferens och Restauranger

Vår eget restaurangföretag serverar nära 1.500 luncher varje dag, och anlitas också för konferenser, banketter och andra evenemang med upp till 1.200 deltagare. Företaget driver idag tretton restauranger på Chalmers och kan tack vare externa kunder hålla priserna nere för oss studenter. Alla restauranger erbjuder studentrabatter om du betalar med ditt studentkårkort.

Chalmers Studentbostäder

Chalmers Studentbostäder erbjuder ett varierat utbud av studentlägenheter nära centrum och högskolorna. Totalt har vi cirka 1900 bostäder i Göteborg. Chalmers Studentbostäder drivs som en stiftelse och är inte vinstinriktad i samma omfattning som ett affärsdrivande bolag.

Emils Kårhus AB

Förvaltar och sköter daglig drift av Sveriges största kårhus, Emils kårhus på campus Johanneberg. Ett helägt dotterbolag till Chalmers Studentkårs Företagsgrupp som i sin tur ägs av kåren.

Cremona Chalmers Bokhandel

Cremona Chalmers Bokhandel AB har en lång tradition som leverantör av kurslitteratur på Chalmers. Cremona har under åren vuxit och utökat sin service. Idag finns en butik i kårhuset Johanneberg och bokförsäljning på Lindholmen i bokcafét Kokboken.

Chalmers Studentkårs Rekrytering

Chalmers Studentkårs Rekrytering startades av kåren för att hjälpa studenter och företag att hitta varandra. Det är ett bolag som drivs av chalmerister för chalmerister och vill länka samman näringsliv och studenter på ett flexibelt och personligt sätt.

Chalmers Teknologkonsulter AB

Chalmers Teknologkonsulter AB är ett studentdrivet företag som en brygga mellan studenter och näringsliv genom att erbjuda tekniska konsulttjänster till företag och samtidigt ge studenter erfarenhet av verkliga projekt.

Chalmers Studentkår Promotion

Chalmers Studentkår Promotion är kårens marknadsföringsbolag. Vi arbetar för att skapa möten mellan teknologerna och näringslivet - för en ökad kontakt mellan de båda parterna. Vi erbjuder tjänster och produkter till företag för att synas mer och bättre bland Chalmers studenter!