Arbetsmarknadsfrågor

Dela

Din karriär börjar här! Våra kontakter med näringslivet kan bli grunden i ditt framtida näverk. 

Chalmers Studentkårs etablerade samarbeten med välkända företag skapar möjligheter för våra studenter att skaffa sig arbetslivserfarenhet och kontakter som ökar chanserna till jobb i framtiden. 

Chalmers Career Service, Drivhuset och Chalmers Enhetsmöten är organ där arbetsmarknadsenheten finns representerad.