Kårledningen (KL)

Dela

Av tusentals engagerade studenter väljs nio ut att aktivt driva kårens verksamhet varje år. De representerar alla medlemmar och är kårens ansikte utåt.

Varje post i ledningen har sitt eget område så som utbildning, arbetsmarknad, sociala frågor och utbildningspolitik. Kårledningen kan påverka frågor kring till exempel högskolans verksamhet, CSN-frågor, tentamensveckor och orättvisa lärare genom att engagerade studenter sitter i högskolans styrelse. Är du intresserad av att sitta med i kårledningen? Läs mer om detta här.

Möt årets kårledning - gå till presentationssidan.

Presidieenheten

Presidieenheten består av tre personer: kårordförande (KO), vice kårordförande (VO) och husansvarig (HA). Enhetens arbete omfattar såväl ledning och samordning av kårens dagliga arbete, som förvaltning av kårens fasta tillgångar.

Utbildningsenheten

Utbildningsenheten arbetar för att alla studenter skall kunna tillgodogöra sig sin utbildning och vara väl förberedda inför arbetslivet. 

Sociala enheten

Sociala enheten jobbar med frågor kring studiemiljö, psykosocial- och fysiska trygghet, samt nöjeslivet på Chalmers.      

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten hjälper teknolgerna att komma i kontakt med näringslivet och ansvarar för kårens avtal och samarbetspartners.