"Jag är avundsjuk på deras cykelgarage"

Dela
Bild för kommunikator
November 6, 2015, 9:13
Studentkåren
För Anna Larsson (AT15) finns inget viktigare. Hållbarhetsfrågor berör individen, samhället och världen. Här berättar hon hur kåren lyckats bygga de första studentbostäderna med branschens kanske tuffaste miljökrav. Och varför hon är avundsjuk på de som bor där.
 
 
Var kommer hållbarhetsintresset från? 
Vad skulle vara viktigare än hållbarhet? Både samhället och världen förändras hela tiden. I arbetslivet vill jag bidra till att skapa något bättre. Göra en positiv skillnad. Då är hållbarhetsfrågor det givna svaret på vad jag ska jobba med. Det är det Chalmers jobbar för, att utbilda ingenjörer för ett hållbart samhälle, att använda vår kunskap där.
 

"Vi är kanske för anonyma?"

Varför vill man bli styrelseledamot? 
Det är nåt som studentkåren verkligen gör så himla bra, att ge studenter chansen att sitta med och fatta stora beslut. 
Jag har varit involverad i många styrelser tidigare men det är inte på en nivå där vi pratar om tusen lägenheter och de ekonomiska medel som kommer med det. Det är enorma resurser som står till kårens förfogande. Ett beslut som Chalmers Studentbostäder tar har ju mycket större påverkan på hållbarhet än de beslut jag t ex tar privat, kring mina sopor.  
 
Hur representerar man 11 000 studenter?
Dels finns det många avsiktsförklaringar och tankar som är uttryckta av kåren, men det handlar också om att använda sin egen strategiska kompetens och sunda förnuft. Som ledamot är det väldigt tacksamt att få fler åsikter från studenter men det har faktiskt aldrig hänt. Vi kanske är för anonyma? 
 

"Många människor per kvadradmeter gör det extra tufft"

Varför är Nålskäran ett lyckat projekt? 
 Vi har ju lyckats bygga Sveriges mest miljösmarta studentbostäder. Det betyder någonting. Man måste göra mätningar för att få det, man kan inte bara säga det eller "greenwasha" sig till betyget.  I Sverige finns idag 575 byggnader klassade enligt Miljöbyggnad, varav 91 med betyget guld och endast ETT av dessa är studentbostäder, våra bostäder. Det är en extra utmaning med så mycket folk på en begränsad yta. Därför var det mycket tuffare att klara kraven.  
 
Vems idé var det att bygga miljösmart?
I hela styrelsen och ledningen finns ett stort och genuint hållbarhetsintresse. Chalmers Studentbostäder är en långsiktig förvaltare som inte bygger för att sälja om några år. Vi ska sköta om våra hus under hela dess livslängd. Det blir logiskt att satsa på något som är gediget med låga fasta kostnader. Inför nästa bygge tittar vi redan på om vi kan gå ännu längre än att bygga för guld. 
 
 
Hur märker de som bor där att det är ett klimatsmart hus? 
Det är ganska tyst, tack vare bra fönster. En skön innemiljö, inte kalldrag, jämn temperatur. Det är också individuell mätning av el och varmvatten. Då kan man se hur ens förbrukning är. Det finns också ett fantastiskt cykelgarage där varje lägenhet har en egen cykelplats. Och det finns en elbilpool där elen genereras av solpaneler på taket.  
 
Vad har du fått ut av att själv varit engagerad? 
Jag känner mig mindre underlägsen eftersom jag fått prova mitt strategiska tänkande och kompetens i ett riktigt sammanhang. I CSB har man chans att påverka något stort som ska vara väldigt länge. Det handlar ju också mycket om campusutvecklingsfrågor och där kan kåren verkligen vara med och påverka.  
 
Du går av snart - vad blir din sista insats? 
Jag har varit med och arbetat om de strategiska målen för Chalmers Studentbostäder, förhoppningsvis hinner jag vara med och slutföra arbetet. Hållbarhetsmålen ska gås igenom, och vi ska sätta nya mål!
 
 

Mer hållbarhet i vardagen - Annas tips

  • Känn dig inte skyldig för att världen är som den är. De flesta studenter har varit myndiga i typ 5 år. Det är hur vi påverkar från om med nu som räknas.
  • Lär dig några goda vegetariska vardagsrätter. Om du äter kött, laga det för att du VILL, inte på grund av bristande fantasi.
  • Köp färre men bättre saker, som håller längre.
  • Engagera dig i eller bidra till någon organisation som påverkar, tex Läkare utan gränser, Greenpeace, UNHCR, etc

Anna Larsson

Sektion/examensår: AT15 
Born and raised: Eskilstuna 
Född: 1987 
Tid. engagemang: CSS, under hela min studietid
 

Foto och text: Noelle Madsen