Policies Arvoderingspolicy Chalmers Studentkårs Inköpspolicy Chalmers Studentkårs Miljöpolicy Fest- och alkoholpolicy Kommunikationspolicy Likabehandlingspolicy Lokalpolicy Mottagningspolicy Policy för Chalmers Studentkårs oberoende ställning Policy för ChS IT Policy för företagsrelationer Guidelines Chalmers Studentkårs Engelska ordlista Riktlinjer för bokningar och arrangemang Riktlinjer för fullmäktiges kommunikation Riktlinjer för inkluderande och tillgänglig kommunikation Riktlinjer för Kommunikation på engelska Riktlinjer för … Continue reading