Vanligt förekommande på de flesta sektioner och lokaler dock med varierande genomslagskraft. Affischer är ofta ett effektfullt sätt att synas men ställer givetvis krav på att sticka ut eftersom den konkurrerar med många.