Medlemskap (giltighet, avgifter och studieuppehåll)

Vilka giltighetstider har medlemskapet i kåren?

  • Höstterminen, fram till 10/2
 • Vårterminen, fram till 15/9

När skall jag senast ha betalat min kåravgift?

 • Höstterminen senast 31/8
 • Vårterminen senast 31/1

Måste man betala kåravgift till studentkåren?

Ja, medlemsskapet är obligatoriskt och krävs för att få avlägga examen, göra tentor och få accesser dit du behöver.

Chalmers tekniska högskola är en stiftelsehögskola och har beslutat att varje student måste vara medlem i Chalmers studentkår för de terminer som de är registrerade för studier. För samtliga terminer du är en aktiv student som räknas gentemot din examen vid Chalmers tekniska högskola krävs kårmedlemsskap.

Skulle en kåravgift ej erläggas för en termin så kommer detta att uppmärksammas i samband med studentens examensansökan och i sådant fall behöva betalas retroaktivt. Du kan läsa mer om det på Chalmers hemsida och på kårens sida.

Måste man betala kåravgift till Studentkåren om jag skall på utbytesstudier/utlandsstudier?

Ja, om du är registrerad för utlandsstudier i LADOK under en termin.

Dessa studier räknas mot din examen så behöver du vara medlem i kåren den terminen. Kåravgiften för utlandsstuderande är 100kr i stället för ordinarie 240kr.

Jag har fått en avi men har ett studieuppehåll eller inga registrerade kurser under terminen, skall jag betala avin då?

Avvakta betalning, kontakta kårservice så återkommer de med besked.

Hur betalar jag min kåravgift?

Hur mycket kostar medlemskapet i Chalmers Studentkår?

 • Grundutbildning och nationella studenter: 240 kr/termin varav 40 kr går till sektionen du studerar vid.
 • Utbytesstudenter 200kr/termin
 • Doktorander 190kr/termin
 • Fee-paying. I början av varje termin få Chalmers studentkår en lista från Tuition fee paying office (från Högskolan). Dessa studenters kåravgift ingår i deras tuition fee för den aktuella terminen. Detta sker per automatik första 4 terminerna. Om studentens betalning av tuition fee inte inkommer i tid till Tuition fee paying office så kommer informationen om den här studenten inte med i listan som skickas i början på terminen och kåravgiften betalas därför inte per automatik (enligt ovan). Ifall betalning av tuition fee inkommer senare så behöver Kårservice få bekräftat genom tuition fee paying office ifall studenten i fråga skall få sin kåravgift betald via sin tuition fee eller ej.

Jag har inte fått någon avi?

Testa någon av nedan alternativ.

 • Kolla din skräppost i din studentmail – den kan ligga där. Tänk på att du är ansvarig för att ha koll på dina räkningar själv, oavsett om den hamnar i skräppost eller inte.
 • Logga in på medlemsportalen där den alltid finns. Lägg gärna in en påminnelse i januari och september att betala din kåravgift.

Haft studieuppehåll eller varit på utbytesstudier förra terminen?

Här behöver Kårservice manuellt kontrollera de 100-tals studenter, på individnivå, som registrerat studieuppehåll under föregående termin och skapa avier till dessa baserat på ifall de registrerat sig i LADOK för aktuell termin eller ej. Finns det registrering så skapas avi.
Saknas det tydlig registrering skapas ej avi.

Jag har studieuppehåll, får jag vara medlem?

Ja, det är fullt möjligt. När man registrerar studieuppehåll så pausas utskick för avi om kårmedlemsskap. Om man däremot vill, så kan man fortsätta vara medlem i kåren under sitt studieuppehåll. Dock gäller inte reserabatten eftersom den är kopplad till antal HP du läser.

Om du vill vara medlem trots studieuppehåll, gör såhär:

 • Kontakta kårservice och bekräfta att du vill vara fortsatt medlem under uppehållet
 • Uppge ditt CID i mejlet

Man behåller då samtliga kårmedlemsskapsförmåner och Mecenat, dock ej reserabatter som kräver ett visst antal HP/termin. Läs mer om reserabatter: https://help.mecenat.com/hc/sv/articles/115004700686-Regler-f%C3%B6r-Studentresesymbolen

Jag har studieuppehåll, vill ej vara medlem men skall skriva tenta under terminen?

Då kan du betala en så kallad tentamensavgift.

Så funkar det:

 • En avgift per tenta/kurskod (50:-). Du kan skriva just denna tenta hur många gånger som helst under terminen.
 • Fler tentor/kurskoder? Då gäller en avgift per tenta och kurskod.
 • Informera kårservice om datum för tentan samt kurskod.
 • Informera kårservice om ditt CID eller ditt personnummer.
 • Vi skickar en faktura till dig som du kan betala via medlemsportalen eller via din bank

Kan jag ta examen utan att betalat kåravgifterna?

Det korta svaret är nej, du kan inte få ut ditt examensbevis om du inte varit medlem i kåren.

Anledningen är att Chalmers tekniska högskola är en stiftelsehögskola och har beslutat att varje student måste vara medlem i Chalmers studentkår för de terminer som de är registrerade för studier. För samtliga terminer du är en aktiv student som räknas gentemot din examen vid Chalmers tekniska högskola krävs kårmedlemsskap.

Du kan läsa mer om det på Chalmers hemsida och på kårens sida. Skulle en kåravgift ej erläggas för en termin så kommer detta att uppmärksammas i samband med studentens examensansökan och i sådant fall behöva betalas retroaktivt.

Vilken avi skall jag betala?

Alla avier har unika OCR koder och det är därför viktigt att du betalar rätt avi. Om du är osäker logga in på medlemsportalen och se vilken/vilka avier som är obetalade.

Vad händer om jag inte betalar min kåravgift i tid?

Du tappar dina medlemsförmåner såsom exempelvis rabatter i studentkårens restauranger samt accesser. Det tar normalt upp till två arbetsdagar från det att vi mottagit din betalning innan dina rabatter och accesser aktiveras igen. Därför är det bra att betala i god tid.

Mecenatkortet (det digitala studentkortet)

Vad är Mecenatkortet?

Det är ditt student-id som berättigar till rabatter och som visar att du är student. Det är bara det digitala kortet som verifierar din studentstatus. Det fysiska kortet är enbart till för betalning och accesser på campus. Läs om detta på Mecenats hemsida: https://help.mecenat.com/hc/sv

Varför syns inte studentresesymbolen?

För att vara berättigad studentresesymbolen krävs det att man är registrerad på ett visst antal högskolepoäng i LADOK under den aktuella terminen. Du kan läsa mer om detta på Mecenats hemsida:
Regler för Studentresesymbolen – Mecenat

Vad innebär studentresesymbolen?

Läs mer om detta på följande hemsidor:
Student discount on season tickets | Västtrafik (vasttrafik.se)
Regler för Studentresesymbolen – Mecenat
Studentresekonceptet (svenskkollektivtrafik.se)

Varför syns inte SL-symbolen?

För att vara berättigad studentresesymbolen krävs det att man är registrerad på ett visst antal högskolepoäng i LADOK under den aktuella terminen. Du kan läsa mer om detta på Mecenats hemsida:
Regler för studentrabatt på SL – Mecenat

Jag har fått böter av Västtrafik på grund av ej giltig studentresesymbol – vad ska jag göra?

Du har skyldighet att veta vad som krävs för att vara berättigad till studentresesymbolen innan du köper din biljett på Västtrafik till studentpris. Studentkåren kan tyvärr inte hjälpa dig i denna fråga då det är under eget ansvar.

Varför har jag flera student-id i mecenat appen?

Företaget SJ har en avvikande giltighetstid på sina rabatter och därför ligger det två digitala kort oftast parallellt i Mecenat appen.

Det vita Mecenatkortets syfte är med andra ord bara där för att synliggöra SJ’s rabatter och dess giltighetstider. Mer information om SJ och studentrabatt finner du här: Studentrabatt på tågresor – SJ

Fysiskt kårkort

Är det fysisk kårkortet ett student-id?

Nej, det är det digitala kårkortet som bevisar din studentstatus i realtid.

Vad används det fysiska kårkortet till?

Det är ditt accesskort för att komma in i kårhuset och i Chalmers lokaler. Det används också som betalmedel kopplat till ditt kårkortskonto.

Måste man ha med det fysiska kårkortet till tentan?

Nej, det fysiska kortet är inte ett bevis på att du betalat varken kåravgift eller är student. Det kan dock behövas för att komma in i byggnaden.

För att se vem som betalat kåravgiften eller inte gör högskolan ett utdrag ur registret för att kontrollera status på kårmedlemsskapet. Detta görs vid tentaanmälans stängning.

Såhär funkar kontrollen av kårmedlemsskap vid tentor

Om du betalat kåravgift/tentaavgift när tentaanmälan stängt:

 • Du behöver bara ha med ditt foto-ID som vakten kontrollerar mot listan av de som betalat avgiften

Om du ej betalat kåravgift i samband med att anmälan stänger

 • tentavakten kommer notera detta vid kontroll
 • du får fylla i ett formulär på plats vid tentamen som sedan skickas till Chalmers studentkår för kontroll
 • Har betalning om kårmedlemsskap hunnit komma in under tiden så avslutas ärendet
 • Om betalning ej skett så kommer studenten att kontaktas och informeras om att hen behöver betala kåravgiften/tentamensavgiften för terminen

Vad gör jag om jag tappar kortet?

Då får kårservice beställa ett nytt kårkort till dig. Kostnaden för detta är 50:-.

Så här gör du om du tappat ditt kort:

 • Innan vi beställer är det viktigt att du loggar in på medlemsportalen med ditt CID
 • Där måste du kontrollera dina adressuppgifter. Om du bor i en lägenhet så måste du också ange ditt 4-siffriga LGH nummer.  Om uppgifterna inte stämmer så ändrar du dessa.
 • Produktions- och leveranskostnad för ett nytt kårkort är 50kr och betalas med VISA/Mastercard på plats här på kårservice Johanneberg.
  Produktion och leverans av ett nytt kårkort tar 3 veckor.
 • Kom förbi kårservice efter att du kontrollerat ovanstående så hjälper vi dig med en beställning. Tag med giltig ID-handling.

Accesser

Vilka lokaler får jag access till?

 • Studentkåren hanterar accesser som ingår som medlemsförmån som exempelvis kårhuset, motionshallen och sektionslokaler.
 • Chalmers tekniska högskola lägger på de accesserna som du behöver för dina studier.

Jag har glömt min pinkod?

Om du glömt din kod för accesser kan du begära ut en ny via den här hemsidan, följ dessa instruktioner:

 1. http://myaccount.chalmers.se
 2. Logga in med ditt CID.
 3. Följ instruktionerna för att byta PIN kod. (bör ej vara en och samma siffra, typ 1111 eller något som har med ditt personnummer att göra)

OBS! Använd inte ditt kårkort för accesser innan du fått ett bekräftelsemail till din studentmail som styrker att din PIN kod är bytt, om du gör det kommer du att spärra kortet.

[English]

If you have forgotten your access code, you can request a new one via this website, follow these instructions:

 1. http://myaccount.chalmers.se
 2. Log in with your CID.
 3. Follow the instructions to change the PIN code. (it should not one single number, like 1111, or anything to do with your date of birth)

NOTE, Do not use your union card for accesses until you have received a confirmation email to your student email confirming that your PIN code has been changed, if you do, you will block the card.

Det lyser rött på kortläsaren när jag visar upp mitt kort, varför?
Med största sannolikhet är det på grund av att kortet är spärrat för accesser för att fel PIN kod har slagits in för många gånger. Spärren måste hävas, detta sker genom att kontakta Kårservice.

Skicka ett mail från din Chalmers studentmail till: desk@chalmersstudentkar.se där du kortfattat beskriver problemet, du behöver också ange ditt CID användarnamn.

Kårappen

Vilka kan logga in i kårappen?

Medlemmar i Chalmers studentkår och alumner som finns i medlemsregistret kan logga in i appen.

Hur loggar jag in som kårmedlem i appen?

Som kårmedlem loggar du in via CID och lösenord.

Hur loggar jag in som alumn i appen?

Som alumn loggar du in med Bank-id.

Varför kan jag inte logga in som medlem i kårappen?

Den vanligaste orsaken är en obetald kåravgift. Om du trots betalning av kåravgiften i tid kontakta karappen@chalmersstudentkar.se

Varför har jag som inloggad medlem inte tillgång till betaltjänsten (ladda kort/köp) felmeddelande att kårkortskontot inte är kopplat?

Det finns två anledningar:

 1. Du har inte betalat din kåravgift
 2. Du har inte ett svenskt personnummer vilket krävs för att vara kopplad till tjänsten.

Vid fortsatta problem eller frågor, mejla till karappen@chalmersstudentkar.se

Betaltjänsten (ladda kort/köp)

Är betaltjänsten i studentkårens restauranger en del av kårappen?

Både ja och nej. Du loggar in som medlem i studentkåren via kårappen till microdeb.me som är en tjänst som Chalmers Konferens & Restauranger tillhandahåller.

Varför visas en QR kod när jag försöker ladda kortet via Swish, borde inte applikationen öppna Swish-appen?

Applikationen tror att du är på en dator och därför visas en QR-kod. Det beror på inställningen i din telefon. Din telefon öppnar i desktopläge istället för telefonläge. Det behöver ställas om i inställningarna på din webbläsare.

Varför ser jag inte mitt rabatterade pris på menyn när jag köper i applikationen?

Du ser rabatten när du kommer till varukorgen innan du slutför köpet.

Kan jag se mina köp i applikationen?

Ja du kan se alla dina transaktioner under menyn/kvitton.

Hur spärrar jag mitt kort?

Kontakta kårservice så hjälper de dig, även då att beställa ett nytt kort.

Varför får jag inte min medlemsrabatt vid köp?

Har du betalat din kåravgift i tid? Om man betalar efter det att giltighetstiden gått ut så tar det upp till två vardagar efter man har betalat sin avgift innan systemen uppdaterats.

Om du trots att du betalat din kåravgift i tid inte erhåller rabatten kontakta support@chalmerskonferens.se så hjälper dom dig vidare med att undersöka och återbetala den missade rabatten.

Betalar ni tillbaka missad rabatt om man inte får rabatten på grund av att man betalat kåravgiften för sent?

Nej, vi betalar inga rabatter retroaktivt.

 

Om du inte hittar svar på din fråga och/eller behöver ytterligare hjälp kontakta oss på studentkåren enligt nedan.

Kontaktuppgifter till Chalmers Tekniska Högskola

Studentstöd (chalmers.se)

Chalmers Service Center / Chalmers Entré

Passerkort.stodet@chalmers.se