Vad är Anställningskommittén?
På Chalmers finns en anställningskommitté som hanterar tillsättningar och befordringar av akademiska tjänster på Chalmers (universitetslektorer, docenter, professorer, …). Som studentrepresentant i anställningskommittén får du vara med i hela rekryteringsprocessen, från utlysning av tjänsten till intervju och anställning.

Varför ska du bli studentrepresentanter här?
Som studentrepresentant i Anställningskommittén kan du vara med och…

  • Lyfta fram vilka egenskaper som är viktiga hos en Chalmersanställd utifrån studentperspektivet.
  • Träffa medlemmarna i anställningskommittén och delar av institutionsledningen på Chalmers olika institutioner.

Du kommer även få erfarenheter av…

  • Att vara en del i en rekryteringsprocess
  • Intervjuteknik
  • Att förbereda åsikter hos en stor grupp med människor

Hur blir du studentrepresentant i anställningskommittén?
Under våren kan alla teknologer söka till att bli studentrepresentanter i anställningskommittén. Ansöker gör man här senast 2021-05-09. Som representant har du en mandatperiod på ett år med start efter sommarlovet.

Det är meriterande att, men inte ett krav:

  • Ha erfarenhet av andra förtroendeuppdrag
  • Ha erfarenhet av andra rekryteringsprocesser.

För mer information om uppdraget kontaktar du utbildningsenhetens vice ordförande i kårledningen på vuo@chalmersstudentkar.se.