Lokalerna som används inom Mat&Kalas har var sin lokalansvarig som ser efter lokalen och hanterar bokningar av själva lokalen. Här finns information om hur man går tillväga för att kolla tillgänglighet för en lokal, hur man gör en bokning och hur det fungerar med varubeställning.

Lokalbokning av nedanstående lokaler görs genom att fylla i arrangemangsbokningsformuläret som finns längst ner på sidan och skicka detta till lokalansvarig via mail. Lokalansvarig kan även kontaktas innan bokningen för att kolla t.ex. när lokalen är ledig.

Om det önskas alkoholservering så skall fälten om arrangerande kommitté/förening samt serveringsansvarig vara ifyllda i bokningen. Efter godkänd bokning skickas det ifyllda formuläret + varubeställning till vSO. Mer information om sortiment och specialartiklar finns här: http://www.chalmersstudetnkar.se/sortiment

Bulten
Lokalansvarig i Bultenstyret
Skicka e-post

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. Vardagar 11-01, helg 11-03.
Café Bulten får hyras av kommittéer och föreningar knutna till Chalmers. Avgiften är 1500kr utan kök och 2500kr med kök, tillträde till lokalen fås klockan 18.00 på vardagar och efter avtalad tid på helger.

Sigurd
Lokalen är ur bruk sedan sommaren 2016.

Linsen
Lokalansvarig: Rolf Tsoi
Skicka e-post

Tillfälligt serveringstillstånd sökes genom ChSRAB. Kontakta vSO efter godkänd lokalbokning.

Gasquen
Lokalansvarig: Gasquekommittén (GasqueK)
Web: http://www.gasquen.se
Skicka e-post

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Söndag-torsdag 11-01, fredag-lördag 11-03.

OBS! Lokalbokning sker genom Gasquerådet där arrangerande kommittéer/föreningar sammanträder för att besluta om datum. För att arrangera krävs särskilda moment av utbildning och deltagande. Se Gasquens hemsida eller kontakta GasqueK för mer information. Sortimentet är bestämt på förhand och alltså görs varken lokalbokning eller varubeställning med något formulär på denna sida.

Bokningsformulär: Bokningsformulär Mat & Kalas