Mat&Kalas använder främst två lokaler, Gasquen och Bulten. Dessa lokaler har var sin lokalansvarig som ser efter lokalerna och som hanterar bokning av dem. Förutom att boka lokalen med respektive lokalansvarig behöver också arrangemanget bokas hos vSO. Här finner du information om hur du går tillväga för att boka in ett arrangemang i de båda lokalerna.

Café Bulten

Lokalansvarig: Bultenstyret
Web: cafebulten.se
Skicka e-post

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. Vardagar 11-01, helg 11-03.

Café Bulten får hyras av kommittéer och föreningar knutna till Chalmers studentkår. Avgiften är 1500kr utan kök och 2500kr med kök. Lokalbokning görs genom att kontakta lokalansvarig i Bultenstyret. Efter godkänd lokalbokning ska bokningsformuläret nedan skickas till vSO, dock senast 3 veckor innan arrangemanget. I samband med detta ska även en varubeställning skickas till vSO. Mer information om sortiment och specialartiklar finns på denna länk.

Bokningsformulär Mat&Kalas

Gasquen

Lokalansvarig: Gasquekommittéen (GasqueK)
Web: gasquen.se
Skicka e-post

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Söndag-torsdag 11-01, fredag-lördag 11-03.

Gasquen får endast bokas av godkända Gasquearrangörer som är särskilt utbildade, kontakta GasqueK för mer information. Bokning sker genom Gasquerådet där de godkända kommittéerna sammanträder och beslutar om inkomna bokningsförfrågningar. Förfrågningar om bokningar skickas in via Gasquens hemsida. Gasquen har ett i förväg bestämt sortiment, särskilda önskemål anmäls till vSO genom Gasquens hemsida varigenom arrangemanget blir bokat hos vSO.