OBS!
Sportstugan är stängd för bokningar under perioden 2024-08-11 till 2024-09-23 på grund av Mottagningen 2024 (Mottagningskommittén MK).
Please note that the sports cabin is not available for booking between 2024-08-11 to 2024-09-23 due to the Reception 2024 (Mottagningskommittén MK).

    Lokaler/Facilities:*

    Bokningar startar 13.00 och slutar 11.00 / bookings start at 13.00 and end at 11.00.
    Kalle Glader kan endast bokas av hyresgäster hos Chalmers Studentbostäder. / Kalle Glader is only bookable by tenants at Chalmers studentbostäder.


    * obligatoriska fält / required fields