Sportstugan är stängd för bokningar under perioden 2024-03-17 – 2024-03-25 på grund av planerat underhållsarbete.

Please note that the sports cabin is not available for booking between 2024-03-17 – 2024-03-25 due to the scheduled maintenance.

    Lokaler/Facilities:*

    Bokningar startar 13.00 och slutar 11.00 / bookings start at 13.00 and end at 11.00.
    Kalle Glader kan endast bokas av hyresgäster hos Chalmers Studentbostäder. / Kalle Glader is only bookable by tenants at Chalmers studentbostäder.


    * obligatoriska fält / required fields