Boka lokaler som aktiv inom Studentkåren

Som aktiv inom chalmers studentkår finns det många möjligheter till att boka lokaler, vissa är till för alla Chalmerister, andra enbart för de aktiva.

Till vänster kan du hämta de fullständiga riktlinjerna för bokningar och arrangemang i Chalmers Studentkårs Kårhus Johanneberg.

Lokaler till för alla medlemmar i kåren

Då dessa lokaler är till för alla Chalmers Studenter är det viktigt att tänka efter i vilken utsträckning en längre bokning av dessa får för alla de som använder sig av lokalerna. Då bokningar för en längre tid behöver göras av Husansvarig är detta någonting som ni bör ha tänkt igenom innan ni ber om bokningen.

Grupprum på plan 2:
Är till för alla medlemmar i Chalmers Studentkår, bokas genom TimeEdit under "Webbokning Student". Där loggar du in med dina CID-uppgifter från högskolan. Behöver ni boka utöver möjligheterna som gemene kårmedlem har kan du kontakta Husansvarig via ha@chalmersstudentkar.se. 

Motionshallen:
Är till för alla medlemmar i Chalmers Studentkår, bokas genom TimeEdit under "Webbokning Student". Där loggar du in med dina CID-uppgifter från högskolan. Behöver ni boka utöver möjligheterna som gemene kårmedlem har kan du kontakta Husansvarig via ha@chalmersstudentkar.se. I motionshallen kan föreningar göra fasta bokningar som gäller under en termin, detta görs i dagsläget genom Husansvarig. För varje termin skall de fasta bokningarna förnyas, då har föreningen förtur på tiden de innehållit föregående termin.

Musikrummet: 
Är till för alla medlemmar i Chalmers Studentkår, bokas genom TimeEdit under "Webbokning Student". Där loggar du in med dina CID-uppgifter från högskolan. Behöver ni boka utöver möjligheterna som gemene kårmedlem har kan du kontakta Husansvarig via ha@chalmersstudentkar.se. 

Lokaler endast till för aktiva inom kåren

Dessa lokaler finns till för att hjälpa aktiva inom Chalmers Studentkår med sitt uppdrag, vissa lokaler är tillgängliga för alla aktiva medan andra är begränsade till enbart vissa.

Vera Sandberg
Är ett mötesrum med kökshörna på Kårhusets tredje plan. Rummet kan bokas av centrala kårkommittéer och kårföreningar genom Google Calendar. Instruktioner hittas under Important Documents. Då rummet används av aktiva gäller det att alla städar efter sig själva, annars blir det lätt smutsigt och otrevligt i lokalen.

Alf Åkerman
Är en möteslokal på Kårhuset första plan, lokalen är till för Studentkåren utskott, nämnder och Kårledning. Bokas genom Husansvarig, övriga aktiva inom Studentkåren kan i undantagsfall få boka lokalen för större arrangemang eller liknande.

Scaniasalen
Disponeras dagtid 08-17 av Chalmers Konferensbolag, övrig tid är den möjlig att boka för främst enstaka tillfällen såsom utbildningar och event inom Chalmers Studentkår. Föreningar kan även boka en fast tid för terminstider. För varje termin skall de fasta bokningarna förnyas, då har föreningen förtur på tiden de innehållit föregående termin. Alla bokningar av Scania sker genom kårservice.

Bra att veta om Kårhuset

  • Du som har brukat någon lokal i Kårhuset skall se till att denna är återställd till normalt skick senast den tiden er bokning går ut.
  • När du som aktiv har arrangerat någonting i Kårhuset är det du som är ansvarig för att de delar av huset som du har disponerat återställd till normalt skick, det innefattar alla delar i och utanför Kårhuset som arrangemanget har påverkat. Kårhuset skall vara i normalt skick senast 08 den första vardagen efter arrangemanget, runt puben skall det vara i normalt skick senast 10 dagen efter arrangemanget.
  • För att få arrangera i Kårhuset måste arrangören fått en brandskyddsplan godkänt av Husansvarig.
  • För att servera mat i Kårhuset måste detta göras genom Chalmers Studentkårs Resturangbolag (ChSRAB).
  • Avfall från arrangemang i Kårhuset får EJ slängas i Kårhusets soprum, det är endast till för Kårhuset dagliga drift. Bortforsling sker förslagsvis med hjälp av en container eller ett besök till återvinningscentralen.
  • Vid arrangemang i lokaler med trägolv skall dessa täckas för med vätskeavvisande papp eller motsvarande. Tejpning direkt på golvet får endast ske vid kanter och trösklar.
  • All tejp som skall användas i Kårhuset måste vara godkänd av Husansvarig.
  • Du som arrangör är ansvarig för att se till att det finns tillräckligt med förbrukningsmaterial på t.ex toaletter.

Riktlinjer för lokalbokning finns här: Documents