Nära nog alla sektioner har en hemsida idag. Det är dock stor spridning på hur den används och prioriteras av både styrena och medlemmarna. 

Hemsidan kan fungera som ett nav, en central samlingsplats för t ex dokument, nyheter och kalendrar. Sociala medier kan då vara reklamkanal för att dirigera medlemmar till hemsidan.