Chalmers är indelat i 13 institutioner som utför största delen av verksamheten på Chalmers. Institutionerna har bland annat ansvar för forskning men ger även alla de kurser som ingår i programmen. Institutionsrådet är rådgivande till institutionsledningen och arbetar med strategiska frågor inom institutionens verksamhetsområden. I institutionsrådet ingår prefekten (institutionens chef), 2 lärarrepresentanter, 4 ledamöter från näringslivet, 1 representant för den administrativa personalen, 1 ledamot utsedd av rektorn, 1 doktorand och 1 studentrepresentant.

Varför ska du bli studentrepresentanter här?
Som studentrepresentant i institutionsrådet kan du vara med och…

  • Lyfta fram utbildningsfrågor inom institutionen.
  • Få insikt i institutionens arbete.
  • Träffa lärare, doktorander, administratörer och näringslivsrepresentanter med koppling till institutionens verksamhet.

Du kommer också få erfarenhet av…

  • Att arbeta med strategiska frågor.
  • Hur en institution på Chalmers arbetar med olika frågor.
  • Att representera en grupps åsikter och delta aktivt på möten.

Hur blir du institutionsrådsrepresentant?
I varje institutionsråd finns det två studentrepresentanter (en ordinarie och en suppleant). Under hösten nominerar sektionerna representanter till de olika institutionsråden. Vilket institutionsråd varje sektion nominerar till beror på hur väl anknuten sektionen är till institutionernas verksamhet. Representanter till institutionsråden väljs in på ett år med start efter nyår. För att få veta mer om vad uppdraget innebär, hör av dig till vuo@chalmersstudentkar.se. För att söka, hör av dig till din sektionsstyrelse.