Vanliga frågor och svar

English below. Updated 2021-05-20

Från hösten 2020 kommer alla studenter få ett nytt, fysiskt kårkort som gäller studietiden ut. Du kommer även kunna använda Mecenats kort som vanligt digitalt via deras app. Korten har olika funktioner, utan överlapp. Här förklarar vi varför och hur det kommer fungera. Sidan kommer byggas på efterhand som vi får mer information.

Varför ersätts terminskort med ett enda?

I dagsläget trycks 24 000 kårkort till chalmersstudenter årligen. Genom att bara beställa till Chalmers nya studenter kommer vi ner på ca 3000 kort per år. Idag kan vi styra så pass mycket digitalt och vidare blir det betydligt mindre administration kring korten, för både dig och oss. Du slipper vänta på ett kort som ibland kommer sent, ibland till fel adress och du slipper överlapp med gamla och nya kort.

Positiva effekter är minskade kostnader och administration så din medlemsavgift kan användas till bättre saker men också ett betydligt mindre klimatavtryck med färre kort, kuvert och transporter.

För dig som enskild student blir påverkan ganska liten, men som kår gör vi stor skillnad på många sätt.

Vad är skillnaden på ett fysiskt och digitalt kort?

  • Det fysiska används enbart som en nyckel och ett betalkort. På kortet står inte saker som sektionstillhörighet eller giltighetstid. Accesserna förnyas automatiskt efter erlagd terminsavgift.
  • Det digitala mecenatkortet finns fortfarande kvar för att exempelvis legitimera dig som student vid Chalmers och för att få externa rabatter (t.ex. SJ, Västtrafik). På kortet står din sektionstillhörighet och giltighetstid som vanligt. Kortet är bara tillgängligt via Mecenats app.

De är alltså inte speglingar av varandra, utan har olika funktioner. Därför måste du ha med dig båda versioner.

Vad ska jag tänka på, hur påverkar det mig?

  • Ändras inte: Medlemsavgiften fungerar som vanligt, men istället för att vänta på ett nytt kort förnyas medlemsskapet direkt efter betalning och alla accesser ligger kvar.
  • Ändras eventuellt: Du måste ha rätt sorts kort med dig beroende på vad du ska göra. Enklast är förstås att alltid ha med det fysiska och det digitala har du i mobilen. I de fall du behöver kortet som student-ID måste du ha mobilen laddad.
  • Ändras: vid tentamina kan du inte längre använda det fysiska kortet. Hur ID-kontroll kommer göras arbetas det just nu med inom högskolan.

Mitt kort är borta/trasigt - vad gör jag nu?

Vid borttappat kort tillkommer en avgift på 50:-, för spärrning och beställning av nytt kort. Avgiften tillkommer även vid beställning av nytt kort orsakat av skada.

Vi räknar med ett slitage från vardaglig bruk och vid behov av nytt kort på grund  av detta tas ingen avgift ut.

Kontakta Kårservice för beställning av nytt kort.

Ett sätt att förlänga livslängden på kortet är att försöka förvara det separerat från andra kort, mobil och magnetiska föremål.

Om jag glömt min mobil/får slut på batteri/inte äger en smartphone – kan jag använda mitt fysiska kort för identifiering?

Nej du kan inte använda ditt fysiska kort som student-ID.

Du kan identifiera dig genom något av följande sätt:

Högskolan tar just nu fram riktlinjer för hur kårmedlemskap ska uppvisas vid tentamen. Detta tas fram till tentamensvecka LP 1 HT 2020. Information kommer uppdateras här löpande!

Questions and answers

As of fall 2020, all students will receive a new, physical student union card that will last until you graduate. You will also need to use the digital version via Mecenat's app. The cards have different functions and do not overlap. You will need them both. Here's how it will work.

Why one card instead of the biannual semester cards?

Today, we print nearly 24 000 plastic cards annually to provide for all our students. When only new students receive the card, we are down to a mere 3000 a year. Since we can add access to cards online, there's no need to print new ones each semester.

The main benefit for you is of course that you will never have to wait for your new card to arrive, transfer money between them or keep track of which one is the old and new one. After paid membership, the access on the physical ward will remain.

The other effects of this change will be reduced carbon emission from fewer transports, plastic production and of course less unnecessary administrative work for our staff.

What are the differences between the physical and digital card?

  • The physical can be used only for accessing rooms and buildings as well as method of payment within the student union units. There are no student division or expiry date on the card. Accesses are prolonged after membership payment.
  • The digital card is used only for identification as a student at Chalmers. This is the valid ID for exams (other forms may be relevnt), ID for entrance at certain student events and to get external discounts such as Västtrafik and SJ. Student division is stated on the card and card is only available through the Mecenat app.

The cards are not interchangeable so make sure to always have them with you.

How does this affect me?

  • No change: Membership payment works in the same way and you can continue to use your student card as usual after payment. Accesses and union discounts are intact.
  • May change: If you haven't been using the Mecenat app today, this will be new to you. You must make sure you have the right version of the card with you. We recommend always carrying both. If you need your student ID, make sure your phone is properly charged.
  • Will change: ID method at exams can no longer be done with the physical card. Form of validation is not yet decided upon. Other external discounts require the digital card in the Mecenat app.

I lost my card/it's not working

Should you lose your card or it stops working, we will order a new one and block the old. Contact Kårservice if you need a new card. If you've lost or damaged your card, a new one is 50 SEK. If your card stopped working due to normal wear, it will be replaced without fee. To prolong the lifespan if your card, we recommend keeping it separate from other cards and magnetic items.

If i forgot my phone/my battery goes flat/don't own a smart phone, can I use my physical card as ID? 

No, the physical card is only a key and a payment method. Like a combination of your keys and credit card. Only the digital version will be valid as student ID in general, but for exams other validation methods will be used as well that do not require a smartphone. The reason being the physical card lacking expiry date.

For travel discount eligibility via “Studentresesymbolen” you have to have access to your Mecenat app through your phone, information herehttps://www.vasttrafik.se/en/tickets/more-about-tickets/student-discount/

Chalmers is currently preparing guidelines on how to show proof of membership during exams. This will be ready to fall semester 2020.