Många sektioner håller denna högt, andra använder det väldigt sällan. Oavsett bör man balansera utskick väl för att inte förlora förtroende. Satsa på tydliga rubriker så att mottagaren snabbt kan bedöma om det är relevant eller inte.
Ex. "Anmälan till sektionsmöte", "24 h kvar att kursutvärdera" osv.