Mat&Kalas består av många engagerade personer, från ideella till anställda, och nedan ges en överblick över vilka som gör vad.

Sociala enhetens vice ordförande, vSO

Skicka e-post

Verksamhetsområdet Mat&Kalas leds av Sociala enhetens vice ordförande (vSO) i Kårledningen. vSO ansvarar för nedanstående områden och svarar för verksamheten mot VD för ChSRAB.

  • Lagerhantering och inköp
  • Utbildning av serveringsansvariga
  • Fakturering av arrangemang tillsammans med kårens ekonomiavdelning
  • Utlämning/återlämning av varor och annan utrustning
  • Kassaapparater
  • Incidenthantering

Serveringsansvariga

För att arrangera inom Mat&Kalas krävs att man har en utbildad serveringsansvarig på plats under hela arrangemanget. Det är denna person som ansvarar för att alkoholservering, kassarutiner och ordningen på serveringsstället sköts väl och serveringsansvarig är även kontaktperson och ansvarig mot vSO, som är verksamhetsansvarig för Mat&Kalas.

För att kunna vara serveringsansvarig måste man ha gått den s.k. SUS-utbildningen, en utbildning i ansvarsfull alkoholhantering, samt en Mat&Kalas-utbildning som ges av vSO. Inbjudan till Mat&Kalas-utbildningen utkommer oftast i nära anknytning till SUS-utbildningar. Mer information om SUS-utbildningen finns här: bit.ly/susutbildning.

Arrangörer

För att arrangera inom Mat&Kalas måste man arrangera inom kårens verksamhet på något sätt, vilket innebär att arrangemanget görs för studenter. Detta innefattar arrangemang av sektionskommittéer/-föreningar/-styrelser och kårkommittéer/-föreningar. Normalt sett skall samtliga arrangörer vara medlemmar i Chalmers Studentkår men icke-medlemmar kan tas in om man fyller i ett tillfälligt anställningskontrakt och kontaktar vSO om detta senast 7 dagar innan arrangemanget.

GasqueK

Skicka e-post

Gasquekommittén är en kårkommitté som består av ett gäng ideellt arbetande teknologer. De ansvarar för drift och utveckling av lokalen Gasquen samt för löpande arbete med utlämning/återlämning av varor till arrangörer. Med hjälp av de rutiner och regler som sätts upp av GasqueK för Gasquen så möjliggörs att lokalen används till så mycket nöje för studenter som den görs idag. Mer info om GasqueK och Gasquen finns här: http://www.gasquen.se.

Bultenstyret

Skicka e-post

Bultenstyret är lokalansvariga för Café Bulten, som dagtid är ett café och kvällstid kan användas som pub-/sittningslokal av studenter. Detta innebär att de ser till att lokalen sköts väl och utvecklas medan vSO ansvarar för och administrerar den kvällsliga verksamheten med alkoholservering i lokalen, när det är arrangemang.

VD för ChSRAB

Restaurangbolaget ChSRAB:s VD heter Isabell Dagman Kardell. Hon står som tillståndshavare och ytterst ansvarig för ChSRABs verksamhet och serveringstillstånd.