2020

Gustav Larsson-Utas

Gustav Larsson-Utas förespråkar ett jämställt team och har en förmåga att få människor i sin närhet att känna sig sedda, oavsett kön och bakgrund. Dessutom sätter Gustav andra före sig själv och är mån om att alla ska må bra. Utöver detta har Gustav startat företaget Vividye som utformat en teknologi som, på ett hållbart sätt, färgar och avfärgar textilier. Gustavs insatser inom hållbarhet och jämställdhet uppmärksammas genom att utse honom till vinnare av EQ.SUS award 2020.

2019

Oscar Börjesson 

Oscar has, since the #metoo movement started, been
engaged with equality questions within the union,
above all within the committee “Chalmers sauna committee” (CBK).

Without being asked, Oscar has driven
changes in order for more people to be interested in
the committee, through working with changing the
reputation and to create a more inclusive climate. This
has been done through making sure that inappropriate
songs aren’t sung, that everyone is comfortable in the
sauna and through simply intervening when someone
is behaving inappropriately towards someone else. It
is worth mentioning that it has required courage to
take these conflicts in a strong group consisting of only
men. Thanks to the stubbornness of Oscar, courage and
drive the jury is convinced that Oscar has contributed
in creating a more inclusive culture that will attract a
broader variety of students in the future.

Hanna Svensson

Hanna knew that there was already a great gender
imbalance in the financial sector and amongst leaders
in particular.

It was important to her to inspire more
women to get involved in the society and understood
that women role models would be one of the keys.
Hanna has, together with her board, accomplished
astonishing results in creating gender balance between
invited lecturers in just one year. She used her presidency in the student union’s largest society Chalmers
Börssällskap, CBS, to ensure a better diversity among
those invited to talk to chalmerists and inspire them.
In just one year, the number of women lecturers went
from 18% to 45%. Although she was told the reason
for the low number was due to women being less
inclined to sponsor lunches, she was convinced that
this was not the problem. The work CBS has done
plays an important role, both to show chalmerists a
balanced range of role models but also that you can
work against old ideas. Therefore the jury want to
reward Hanna because she has used the opportunity
as a leader to create a positive change in Chalmers
largest society that will be felt and heard from now
on and into the future.

2017

David Berg Marklund

För sitt arbete med att integrera internationella studenter med nationella studenter på masternivå, har vinnaren visat på stor initiativförmåga och inspiration när han grundade en mottagningskommitté för två av datasektionens masterprogram.

2018

Julia Jansson

Julia har i samband med #metoo under hösten 2017
osjälviskt drivit jämställdhetsfrågan framåt både inom
kåren centralt och lokalt på sin sektion.

Tack vare sitt mod och sitt ledarskap har hon vågat ifrågasätta
machokulturen och fått sektionen att stanna upp och
reflektera. Hon har visat att det lönar sig att säga ifrån
och att det är allas ansvar att göra det. Genom bland
annat workshops på sektionen och en offentlig debattartikel i lokal media har hon öppet och kritiskt utmanat
jämställdhetsproblemen inom studentkulturen och
högskolan. Det gör henne till en förebild för alla som
önskat att de vågade säga ifrån oftare. Därför vill vi ge
Julia Jansson priset för sitt mod, envishet, engagemang
och hennes rättspatos för att skapa ett bättre campus
för många generationer framåt.