Vad är ett programråd?
Varje program har ett programråd som är rådgivande till programansvarig i frågor som rör programmets och de tillhörande mastersprogrammens utveckling. Under programrådet diskuteras samspel mellan programmets olika kurser och om varje kurs bygger på kunskap ifrån tidigare kurser. Programrådet diskuterar även koppling mellan kurserna och kommande yrkesliv, programmets ekonomi och diskuterar andra aktuella utbildningsfrågor. Programrådet består av programansvarig, 2-3 lärarrepresentanter, en doktorand, 1-2 administratörer, 2-4 företagsrepresentanter och minst 2 studentrepresentanter.

Varför ska du bli studentrepresentanter här?
Som studentrepresentant i programrådet kan du vara med och…

  • Lyfta fram teknologernas syn på programmets utformning.
  • Lyfta fram åsikter angående helheten på programmet och de tillhörande mastersprogrammen.
  • Träffa lärare, doktorander, administratörer och representanter från näringslivet med koppling till programmet.

Du kommer även få erfarenheter av…

  • Att representera en grupps åsikter och delta aktivt under möten.
  • Hur Chalmers arbetar med utbildningsfrågor.

Hur blir du programrådsrepresentant?
Varje sektion utser representanter till programrådet/programråden för sektionens program. Vilka som blir programrådsrepresentanter och när programrådsrepresentanterna tillsätts varierar från sektion till sektion. Kontakta din sektionsstyrelse för att få veta hur det fungerar på ditt program! Kontaktuppgifter till sektionsstyrelserna.