Gemensamt för samtliga sektioner. Upplevs vara prioriterat av medlemmarna samt att Nollan tidigt får information om mötet och dess funktion.