Vad är ett utbildningsområde?
Alla program tillhör ett av fyra olika utbildningsområden:

 • Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ASAM)
 • Elektroteknik, medicinteknik, datateknik, IT och industriell ekonomi (EDIT-I)
 • Kemi, fysik, matematik, bioteknik, globala system och tekniskt basår (KFM)
 • Maskinteknik, automation och mekatronik, teknisk design och sjöutbildningarna (MATS)

Inom varje utbildningsområde hålls möten som ska samordna programmen inom varje utbildningsområden samt de institutioner som är berörda av programmen. Mötena skiljer sig mellan de olika områdena men behandlar både strategiska och praktiska frågor. På utbildningsområdets möten deltar utbildningsområdesledaren, programansvariga, viceprefekter från berörda institutioner, ledningsstöd och 2 studentrepresentanter.

Varför ska du bli studentrepresentanter här?
Som studentrepresentant i utbildningsområdet kan du vara med och…

 • Påverka gemensamma långsiktiga satsningar på programmen.
 • Representera studenternas röst på berörda program och lyfta fram studenternas åsikter.
 • Träffa utbildningsområdesledare, programansvariga, viceprefekter och administratörer med koppling till programmen inom utbildningsområdet.

Du kommer också få erfarenhet av…

 • Strategiskt arbete.
 • Att representera åsikter och delta aktivt på möten
 • Hur Chalmers arbetar strategiskt med utbildningsfrågor.

Hur blir du utbildningsområdesrepresentant?
Under våren kan alla teknologer söka till att bli utbildningsområdesrepresentant för sitt programs utbildningsområde. Ansöker gör man här senast 2022-06-05. Som utbildningsområdesrepresentant har du en mandatperiod på ett år med start efter sommarlovet.

Det är meriterande att, men inte ett krav:

 • Ha erfarenhet av andra förtroendeuppdrag.

För mer information om uppdraget kontaktar du utbildningsenhetens vice ordförande i kårledningen på vuo@chalmersstudentkar.se.