Här samlar vi information, dokument och tips för att vi tillsammnas bättre nåt ut till våra internationella medlemmar.
I dagsläget har kåren följande:

I riktlinjerna framgår hur man kan förhålla sig till information och om och i så fall hur den ska översättas. Ordlistan är till för att översätta ord som inte finns i vanliga ordböcker och är chalmers- eller studentspecifika. I verktygslådan för kommunikation hittar du även inbyggda tips för engelsk kommunikation där det är relevant.