Mer information om SUS-utbildningen finns här: bit.ly/susutbildning

Vad är ett serveringstillstånd?

För att få sälja och servera alkohol krävs i de flesta fall ett serveringstillstånd (hädanefter tillstånd). Detta är ett tillstånd som gör att en förening eller restaurang får bedriva servering av alkoholhaltiga drycker (>3,5% vol.) till sina gäster.

Det finns några olika varianter av tillstånd man kan ansöka om. Ett tillstånd är reglerat i tiden av att vara ”stadigvarande” eller ”tillfälligt”. Ett stadigvarande tillstånd gäller året runt eller årligen under en tidsperiod, medan ett tillfälligt endast är för ett enstaka tillfälle eller några dagar i rad, t.ex. en festival eller en pubrunda. Stadigvarande serveringstillstånd ställer högre krav på den organisation som bedriver serveringen.

Ett tillstånd är också begränsat efter vem man får servera till. Det kan antingen vara ”allmänheten” eller ”slutet sällskap”. Allmänheten innebär att personer över 18 år får serveras alkohol. Slutet sällskap innebär att personer över 18 år som ingår i ett på förhand begränsat sällskap får serveras alkohol. En sektion kan ansöka om serveringstillstånd för något av följande slutna sällskap: sektionens medlemmar eller chalmersstudenter. En organisation (t.ex. sektion eller kårförening) kan max söka 12 st tillfälliga tillstånd per år. En lokal kan också max ha 12 st ansökta tillfälliga tillstånd per år oberoende av vilka organisationer som ansöker om dem.

Vid servering med ett tillfälligt serveringstillstånd måste all alkohol köpas genom systembolaget i Sverige.

När behövs ett serveringstillstånd?

Serveringstillstånd behövs om spritdrycker, vin och starköl (>3,5%) skall serveras mot ersättning för förtäring på stället. Serveringstillstånd behövs däremot inte i slutna sällskap när följande fyra punkter uppfylls när servering sker

 • Utan vinstintresse
 • I andra lokaler än där det yrkesmässigt bedrivs försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker
 • Vid enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
 • Utan annan kostnad för deltagare än kostnaden för inköp av dryckerna.

Observera att samtliga fyra punkter måste vara uppfyllda för att servering skall kunna ske utan tillstånd.

För att förtydliga kommer här några exempel:

 • Om ni i er sektionslokal tänkt dricka alkohol som ni tagit med er själva behövs inget alkoholtillstånd.
 • Enstaka tillfälle är exempelvis bröllop, 50-årskalas. Ett enstaka tillfälle är inte om en kommitté arrangerar en sittning en gång om året.
 • Om er sektionslokal söker tillfälliga alkoholtillstånd för exempelvis pubrundor så räknas detta som en lokal där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker.
 • Vid provning av alkohol behövs inget tillstånd om ni i förväg räknar ut hur mycket varje person kommer dricka. Inköpspriset för detta = biljettpriset för provningen.

Vid fler frågor om när serveringstillstånd behövs - maila vso@chalmersstudentkar.se.

Vad krävs för ett serveringstillstånd?

Tillståndshavare

För att ansöka om ett tillstånd krävs att man gör det åt en förening eller ett företag. Den som tar yttersta ansvaret för tillståndet är den som är tillståndshavare. Detta skall vara firmatecknaren vilket i sektionens fall oftast är sektionsordförande. Tillståndshavaren måste vara 20 år och ha avlagt ett prov i alkohollagen hos Tillståndsenheten. Detta prov har utformats av Folkhälsomyndigheten för att säkerställa att tillståndshavaren är väl införstådd med vad alkohollagen innebär.

Serveringsansvarig 

Under serveringstillfället måste antingen tillståndshavare, eller en av tillståndshavaren utsedd serveringsansvarig vara på plats. Serveringsansvarig skall ha uppnått 20 års ålder och prickfritt register. Enligt bestämmelserna i Göteborg ska alla serveringsansvariga studenter gå SUS-utbildningen vilket är en tvådagars utbildning i ansvarsfull alkoholhantering som arrangeras av Chalmers Studentkår. Mer information om utbildningen finns här: bit.ly/susutbildning.

För att vara tillståndshavare eller serveringsansvarig måste man vara ”lämplig för uppgiften med hänsyn till personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt”. Denna bedömning görs i samband med att man ansöker om ett serveringstillstånd och man kan t.ex. nekas om man har tidigare brottshistorik eller har skattefifflat.

Hur söker man ett serveringstillstånd?

All kontakt mellan Chalmers Studentkår och Tillståndsenheten sker via Sociala enhetens vice ordförande (vSO) i kårledningen. Detta för att samordna den stora mängd serveringstillstånd som alla sektioner inom Chalmers Studentkår ansöker om och dels för att en kontaktperson möjliggör att ansökningar och beslut kan skickas via mail, dels att vSO ger stöd och hjälp i ansökan så att inte Tillståndsenheten behöver refusera en ansökan på grund av små missförstånd.

Det vanliga på Chalmers är att en sektion ansöker om ett tillfälligt tillstånd till slutet sällskap. Observera att det är sektionen (en ideell förening) som söker tillståndet, inte den enstaka arrangerande ”föreningen/kommittén". För att göra denna ansökan krävs dels att tillståndshavare och serveringsansvarig uppnår de krav som beskrivs under ”Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?” och dels att en ansökan görs med följande delar:

 • Ifylld ansökan om tillstånd. Blanketten finns på tillståndsenhetens hemsida. För tillfälligt tillstånd till slutet sällskap ska ni använda blankett D. Instruktioner för hur man fyller i denna finns här.
 • SUS-intyg till serveringsansvarig. Inscannat och medskickat är ett bra format för det.
 • Fysisk faktureringsadress. Ska alltid skickas med till vSO i samband med ansökan. Tillståndsenheten skickar pappersfaktura med ansökningsavgift.
 • Dispositionsavtal/hyresavtal. Behövs ej för er sektionslokal. Men om arrangemanget sker i en lokal som sektionen inte vanligtvis disponerar, t.ex. i kårhuset Lindholmen eller i lokal utanför Chalmers, krävs ett dispositionsavtal för det tillfälle som ansökan gäller.
 • Protokoll från föreningsmöte. Om styrelsen bytts ut sedan senaste ansökan krävs ett vidimerat protokoll från invalet av ordförande i ansökande föreningen. T.ex. om X-sektionen skall ansöka om ett tillstånd för första gången efter byte av sektionsordförande så skall ett protokoll från X-sektionens sektionsmöte bifogas ansökan.
 • Diplom för godkänt kunskapsprov för tillståndshavare. Om styrelsen har bytts ut sedan senaste ansökan så behövs även ett intyg för ett godkänt kunskapsprov som avlagts hos Tillståndsenheten.

Efter ansökan har skickats in kommer Tillståndsenheten att fakturera sektionen för ansökningsavgiften. Basavgiften för en handläggning är 500 kr. På detta adderas 100 kr per tillståndsansökan man skickar på samma gång, så här finns alltså pengar att spara. T.ex. kostar det 500kr + 3*100kr = 800kr för att ansöka om tre tillfälliga tillstånd vid samma tillfälle.

Dokumenten lämnas till vSO senast 7 veckor innan arrangemanget för att Tillståndsenheten skall kunna handlägga ärendet i god tid. När beslutet anländer så ska vSO informeras via Mail. Vid serveringstillfället skall ni ha tillståndsbeviset tillgängligt utifall att det behöver uppvisas vid tillsyn.