Utställningen har öppnat - kom och rösta!

Fem grupper har nu skickat in sina bidrag, och finns nu utställda i korridoren mellan J.A. Pripps och kårledningens korridor! Fram till och med den 28:e kan alla titta på förslagen och ge en röst till sina favoritidéer. ~De vinnande bidragen kommer att presenteras på mösspåtagningen, den 30 april klockan 12:00.

Kom och tyck till om vad du vill se i vårt framtida kårhus!

~~~~

Kårhuset är för litet!

2001 invigde vi vårt nya kårhus med stor aula, idrottshall, konferenslokaler och pub. Nu är det snart dags att bygga ut igen - men vad ska vi bygga? Ta chansen att få dina tankar hörda och visa oss vad du önskar från ditt framtida kårhus!

Chalmers Studentkår växer stadigt och inom bara ett par år förväntas vi behöva få plats med 15-20% fler studenter på campus. Samtidigt brottas man ständigt med att göra kårhuset till en plats dit alla studenter går för att hitta något för dem, med de ytor man har att spela med. På kåren centralt har man därför sagt att det är dags att bygga ut kårhuset för att det ska bli en ännu bättre plats för möten och studentliv.

Den första frågan blir då såklart: vad är det vi behöver i huset? Det hoppas vi att ni kan ge oss svar på! Genom denna tävling vill vi lyfta fram era idéer, förslag och drömmar för ett framtida kårhus. Vad hade fått dig och dina vänner att besöka kårhuset oftare? Vad tycker ni saknas i byggnaden idag? Och hur gör man att så många studenter som möjligt får nytta och glädje av huset?

Grabba tag i ett par vänner, hitta något att rita eller skriva med och ge era idéer form och färg - vi vill se vad ni vill se i vårt utbyggda kårhus!

Tävlingsbeskrivning

Syftet med tävlingen är att samla idéer och önskemål på hur kårhuset skulle kunna byggas ut och vad som ska rymmas däri. Ni får presentera era idéer i valfritt medium - text, dikt, handskisser, akvarell, fotomontage, fysiska modeller, etc - precis det ni känner för. Vi vill trycka lite extra på att det ska vara material som visar idéer och förslag, och inte några färdiga projekt med detaljerade planlösningar. Det viktigaste är att ni kan kommunicera er idé till andra studenter!

Era förslag bör utgå från att kårhuset ska vara en plats där alla studenter känner sig välkomna och kan hitta något för dem. Fundera gärna på vad som finns där idag, vad det hade behövts mer av och vad både ni själva och andra önskar av en sådan byggnad.

Alla studenter är välkomna att skicka in bidrag, oavsett utbildning! Däremot måste ni vara minst två studenter som gör förslaget tillsammans - man får alltså inte jobba själv på ett bidrag. Anmäl er grupp i detta formulär senast den 31 mars - se även stycket “Viktiga datum”.

Tävlingsregler

Som fysisk utgångspunkt till förslagen finns ett par begränsningar att ha i åtanke:

  1. Den befintliga byggnaden ska stå kvar. Det är tillåtet att ta bort den befintliga restaurangbyggnaden samt tillhörande kök, men de får i så fall gärna ges ny form i förslaget.
  2. Existerande detaljplan medger inte fler våningar över huvudbyggnaden. Fokusera därför gärna på volymen över nuvarande innergård vid J.A. Pripps, samt ovanpå resturangbyggnaden. Det är tillåtet att föreslå ytterligare våningar, men ha då i åtanke att det inte ryms i detaljplanen! En presentation av detaljplanen och annat relevant material finns under stycket “Resurser”.

För bidragen i sig gäller följande:

  • Bidrag får inte skickas in av en enskild student, utan måste skickas in av en grupp på minst två studenter. Anmälan görs i detta formulär senast den 31 mars.
  • Bidragen ska, oavsett format, lämnas in tillsammans med namn på gruppens deltagare, ett namn på förslaget, och en kort förklaring eller bakgrund på max 150 ord.
  • Tryckt material får max uppgå till en sammanlagt storlek motsvarande 1 A1 (alltså t.ex 4 A3). Notera att detta är en övre gräns, så formatet är fritt.
  • Digitala bidrag skickas till info@chalmersstudentkar.se, och fysiska lämnas till kårledningens korridor i kårhuset, senast den 18 april.

Utställning, röstning och vinnare

Alla förslag kommer att ställas ut i kårhuset där alla studenter sedan får ge sin röst till de förslag de tycker om. Dessutom kommer en jury att få betygsätta förslagen och ge poäng till sina favoriter och genom det sammanvägda resultatet tas en vinnare fram.

De 3-5 bästa förslagen kommer sedan att tas med när projektet går vidare till att ta fram ett program och skissa på förslag på utbyggnad. Grupperna bakom förslagen får presentera och diskutera sina förslag med de ansvariga för projektet och eventuella arkitekter och berätta varför de tycker deras idé är viktig att ha med i ett framtida kårhus.

Slutligen kommer även de tre bästa förslagen att belönas med 2500 kr (första plats), 1500 kr (andra plats) respektive 1000 kr (tredje plats).

Viktiga datum

  • 31 mars - Deadline anmälan - anmäl er via formuläret.
  • 18 april - Deadline bidrag
  • 19 april - 28 april - Utställning i kårhuset samt röstning på förslagen
  • 30 april - Presentation av vinnarna och prisutdelning

Resurser

Läsning om kårhuset:

Kontakt

Om ni har frågor kring tävlingen kan ni kontakta Husansvarig Erik Berg på ha@chalmersstudentkar.se.